Onemocnění temporomandibulárního kloubu

Komplexní pohled, současné trendy terapie
16.–17. 2. 2024

O kurzu

Vážené kolegyně a kolegové, milé dámy a pánové,

MUDr. Vladimír Machoň, MUDr. Michal Beňo, Ph.D. a MUDr. Vasilis Vlachopulos ve spolupráci s Oddělením ústní, čelistní a obličejové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s. si vás dovolují pozvat na dvoudenní setkání na téma Onemocnění temporomandibulárního kloubu – komplexní pohled, současné trendy terapie.

Kurz je určen zejména pro stomatology, ortodontisty, fyzioterapeuty, čelistní chirurgy a všechny další příznivce problematiky čelistního kloubu.

Za organizační výbor se na setkání těší
MUDr. Vladimír Machoň
1. LF UK a VFN Praha
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pořadatel

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Přednášející

MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň

1. LF UK a VFN Praha, Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s., privátní kloubní poradna Praha – Soběslavská, Plzeň – Strnadova, Innovastoma Praha
Lékař věnující se výhradně problematice onemocnění čelistního kloubu, přednáší a publikuje v ČR i zahraničí na téma onemocnění a léčba TMK. Patří k zákládajícím členům European Society of TMJ Surgery.

MUDr. Michal Beňo, Ph.D.

1. LF UK a VFN Praha, Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s
Maxillofaciální chirurg věnující se zejména ortognátní chirurgii, specializuje se na řešení ortognátních operací u pacientů s vrozenými a vývojovými vadami TMK. Přednáší a publikuje v ČR i zahraničí.

MUDr. et MUDr. Vasilis Vlachopulos

1.LF UK a VFN Praha
Maxillofaciální chirurg věnující se zejména orofaciální onkologii, přední odborník v problematice mikrochirurgických rekonstrukcí obličeje.

Program

Předběžný program konference si můžete stáhnout zde.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace sponzorujících firem.

Registrace

Zahájení

Úvod do problematiky

Připomenutí anatomie čelistního kloubu, současné možnosti vyšetření, faktory ovlivňující vznik onemocnění čelistního kloubu
přednášející: Machoň V.

Coffee break

Dislokace disku, artritis, osteoartrózy

 • Nejčastější postižení čelistního kloubu, diagnostika, možnosti terapie
 • Problematika nákusných dlah a fyzioterapie, miniinvazivní terapie
 • Má smysl chirurgická terapie?

přednášející: Machoň V.

Oběd

Kondylární resorpce, kondylární hyperplázie, vrozené poruchy

 • Problematika TMK při ortodontické terapii
 • Léčebné možnosti

přednášející: Beňo M., Machoň V.

Coffee break

Myogenní poruchy

 • Postižení žvýkacích svalů, klasifikace a možnosti terapie
 • Problematika bruxismu, orofaciální dyskineze
 • Problematika omezení hybnosti čelisti v důsledku onkologické léčby
 • Léčí pouze fyzioterapie?

přednášející: Machoň V., Vlachopulos V.

Registrace

Zahájení

Hypermobilita, hypomobilita

 • Je všechno luxace? Jaké jsou současné trendy terapie
 • Ankylóza a pseudoankylóza
 • Jaká je úloha fyzioterapie
 • Úskalí chirurgické terapie

přednášející: Machoň V., Beňo M.

Coffee break

Cysty a nádory v oblasti TMK, kostní onemocnění postihující TMK

 • Diagnostika cyst a kdy léčit
 • Problematika benigních a maligních lézí
 • Onemocnění skeletu a komplikace při postižení TMK

Bolest v oblasti TMK – diferenční diagnostika

přednášející: Machoň V., Vlachopulos V.

Oběd

Rekonstrukce TMK

 • Současné možnosti rekonstrukce
 • Ortodonticko-chirurgická terapie

přednášející: Machoň V., Beňo M., Vlachopulos V.

Coffee break

A co závěrem…?

Co dělat když…

přednášející: Machoň V.

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Ubytování

Ubytování si je možno zajistit v rámci konference v Congress Hotelu Clarion za zvýhodněné ceny (heslo pro rezervaci – TMK KURZ)

Hotel 1

Jednolůžkový pokoj

1 800 Kč/ 1 noc

Hotel 2

Dvoulůžkový pokoj

2 100 Kč / 1 noc

Ceny za ubytování zahrnují kromě ubytování také snídani formou bufetu, kávový set na pokoji, připojení na internet na pokoji, DPH a městské poplatky. Pokoje jsou také plně klimatizované a jsou vybaveny dále žehlícím setem a trezorem.

Storno podmínky:
Pokud zrušíte ubytování 3 dny před akcí a méně, je storno poplatek již 100 % ceny.

KONTAKT:

Partneři

Hlavní partneři

Partneři

Registrace

 • Časná registrace 4000 Kč (včetně DPH) / 160 €
 • na místě: 4200 Kč včetně DPH / 168 €

Registrační poplatky zahrnují:

Zahrnuje DPH, vstup na odborné přednášky, občerstvení o přestávkách a obědy v restauraci Veduta.

variabilní symbol: 249417

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Vzdělávací akce je garantována ČLK a Českou stomatologickou komorou a hodnocena kreditními body.

Vzdělávací akce je garantována a registrována Českou asociací sester a Unií fyzioterapeutů ČR.

Přihlášky k účasti je možné zadávat do 1. 2. 2024. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

Vzhledem k naplnění maximální kapacity sálu, je registrace ukončena.

Kontakty

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz